2013. augusztus 14., szerda

Megkapó vegyesházasság: jelnyelv és vizuális költészet


A jelnyelv vizuális, ezt tudjuk. Létezik jelnyelvi költészet is - ez már kevesebbünk számára egyértelmű. A jelnyelvi költészet, szükségszerűen, szintén vizuális. Érdekes kérdés, hogy hogyan lehet a versekre jellemző,  hallható rímeknek esztétikailag megfelelő, kifejezetten látható, tapintható verziót találni. Nos, vajon hogyan? 


Nem mai találmány a vizuális költészet, és nem is minden változata köthető a siketekhez, a jelnyelvhez. 

Már ókori görög drámaírók is alkalmaztak verses részleteket, amelyek leírva valamilyen alakot formáztak (pl. a vers szavai tojás, fejsze alakba voltak rendezve). Később a történelem több korszakában is újra fel-felbukkantak az ilyen képversek, más néven kalligrammák

A XX. században Appollinaire volt az, aki előszeretettel rendezte verseit egy-egy, a vers témájához illő formába. A műfaj magyar képviselői közül pedig ismerős lehet Kassák Lajos, Tamkó Sirató Károly, Nagy László, vagy Tandori Dezső neve.A vizuális vers, film formájában általában abban különbözik a képverstől, hogy nem feltétlenül a leírt szövegre alapoz. Bár a filmen megjelenhetnek feliratok, de inkább csak a hangulatfestéshez járulnak hozzá. (A nagy videómegosztón elég rákeresni az angol "visual poem" kifejezésre, és máris láthatunk példákat). 


Ez a videó azonban más
Jelnyelvi film, de nem úgy, ahogy megszoktuk. 
Vizuális vers, de a képek mellett a leírt, animált szavak is fontos elemek a hangulat megteremtésében. És ezek a szavak ráadásul itt úgy mozognak, hogy a képernyőn felidézik, merre indulna a jelelő kéz.
Jolanta A. Lapjak nagyon érdekes hibridet alkotott: összefonódik benne a 

jelnyelv, és a vizuális költészetKis segítség az angolul nem, vagy csak kicsit tudóknak: 

Lone poetry - Magányvers, Magányos vers, Magányos költészet
book - könyv
shelf - polc
what - mi?
poetry - vers, költészet
read - olvas
text - szöveg
phonetic text - fonetikus, kiejtés szerinti szöveg
tear - könny