2016. január 18., hétfő

Már Dél-Koreában is hivatalos nyelv a jelnyelv


Újabb államban fogadtak el jelnyelvi törvényt: ezúttal Dél-Korea a soros!

A hírről az egyetlen, angol nyelvű forrás egyelőre egy blogposzt, ahol a blogger nyersfordításban tette közzé két, eredetileg koreai nyelvű, rövidebb cikk angol változatát. Ezt fordítottam le és foglaltam össze alább (remélhetőleg minden adat helytálló benne, koreaiul még nem tudok, hogy ellenőrizhessem...).

A koreai ujj-ábécé

A Koreai Siket Szövetség 2008-ban fogalmazta meg egy jelnyelvvel foglalkozó törvény szükségességét. A törvénytervezet 2015 utolsó napján, december 31-én fogadta el a dél-koreai országgyűlés. 


A Koreai Jelnyelvi Törvény országos és helyi szinten is rendelkezik. 
Foglalkozik a koreai jelnyelv oktatásban való alkalmazásával, információt nyújt a jelnyelvvel és használatával kapcsolatban, ezzel javítja a jelnyelvhasználókat körülvevő közeget. 
Elrendeli, hogy ötévente új (koreai jelnyelv-)fejlesztési tervet kell készíteni.
Háromévente felméréseket és jelnyelvkutatást kell végezni, ami a koreai jelnyelv megőrzése és fejlődése érdekében fontos. 
Rendelkezik még arról is, hogy lehetővé kell tenni a hallássérültek számára, hogy gyerekkortól kezdve tanulhassák a jelnyelvet*. 
Anyagi támogatást biztosít a koreai jelnyelvhez kapcsolódó szervezetek számára, akik jelnyelvoktató központként látnak el feladatokat.

(* Az eredeti cikk, amiből fordítottam, sajnos nem teszi egyértelművé, hogy a jelnyelv tanulásáról, vagy a jelnyelvEN való tanulásról van-e itt szó.)


Természetesen a videó sem marad el, lássunk egy kis KSL-t (Korean Sign Language) élőben is!


Forrás