2016. május 4., szerda

A siketség értékei


Pár éve, először Amerikában került használatba egy fogalom, ami a siketséget a hagyományos megítéléstől eltérő, értékközpontú megvilágításba helyezi. Ez a fogalom a Deaf Gainfordítása szó szerint "siket(ségből eredő) haszon/nyereség", ami persze nem pontos. 

http://rlv.zcache.com/deaf_gain_poster-r8d7728b88fb3494ca8c118518901c0b4_wv4_8byvr_512.jpg

A kifejezés és a kapcsolódó felfogás elutasítja a siketség csupán fogyatékosságként való megítélését. Bizonyos készségek, képességek hiánya/gyengesége helyett a hozzáadott értékekre koncentrál: 
  • az érzékelés sajátos jellemzői és erősségei, 
  • a siket kultúra elemei, 
  • a jelnyelv, 
  • a közösség gondolkodásmódja, stb.

A gondolatmenetnek persze része az is, hogy a siket közösséget nyelvi kisebbségként tartja számon, ahogy azt a kulturális antropológiai megközelítés követői már régóta teszik. 

Ennek köszönhetően a siketség definíciója egy témába vágó tanulmányban (forrás a lábjegyzetben) új kiegészítést kapott: "érzékelési és megismerési változat, amely alkalmas arra, hogy az emberiség javát szolgálja."*

- Szóval apukád tényleg semmit nem hall?
- Nem, siket.
- Ó, annyira sajnálom.
- Szóval tényleg nem tetszik tudni jelelni?
- Nem, nem tudok.
- Ó, annyira sajnálom."

Forrás: thatdeafguy.com


*Idézet forrása: 
Reframing: From Hearing Loss to Deaf Gain
By H-Dirksen L. Bauman, Ph.D., and Joseph M. Murray, Ph.D
DEAF STUDIES DIGITAL JOURNAL
Chapter 3 Deaf Gain